Aviz câştigători concurs!

0 Comments

În conformitate cu rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei publice de învăţământ din data de 13.05.2021, Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița, anunță lista câştigătorilor concursului: Nr. Instituția de Învățământ Nume, prenume învingător 1 Instituția Publică Centrul de Creație al Copiilor Ocnița Blîndu Liliana 2 Instituția Publică Centrul de Creație al Copiilor […]

Decizii ale CR Ocniţa din 12.05.2021

0 Comments

Se publică Deciziile Consiliului Raional Ocniţa din 12 mai 2021: Decizia nr. 3/2 din 12 mai 2021 şi Decizia nr. 3/3 din 12 mai 2021

Aviz concurs etapa a 3-a şi a IV-a

0 Comments

Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția de director al Instituţiilor de Învățământ despre data și ora desfășurării etapelor a 3-a și a 4-a a concursului (evaluarea curriculum vitae, interviul). Nr. d/o Instituția de Învățământ Ora 1 Instituția publică Centrul de Creație al Copiilor Ocnița 13-00 2 Instituția publică Centrul […]

Decizia Consiliului de administraţie nr. 4 din 28.04.2021

0 Comments

Se publică Decizia Consiliului de administraţie nr. 4 din 28.04.2021

Decizii ale CR Ocniţa din 16.04.2021

0 Comments

Se publică Deciziile Consiliului Raional Ocniţa din 16 aprilie 2021: Decizia nr. 2/12 cu privire la casarea bunurilor raportate la mijloace fixe, Decizia nr. 2/3 cu privire la aprobarea normelor de utilizare a autoturismelor de serviciu de către instituţiile finanţate din bugetul raional, Decizia nr. 2/1 cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional […]

Concurs la funcţia de director. Aviz etapa I

0 Comments

AVIZ!     Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția de director al instituțiilor de învățământ despre data și ora desfășurării primei etape a concursului (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs). Data: 09.04.2021 Nr. d/o Denumirea instituţiei Ora 1 Centrul de Creaţie al Copiilor din or. Ocniţa 10.00 2 […]

0 Comments

Viziunea Direcţiei Învățământ a Consiliului Raional Ocniţa     Direcţia Învățământ a Consiliului Raional Ocniţa este determinată de necesitatea realizării unui învăţământ modern şi pregătirea unor resurse umane competitive: generaţii de tineri cu spirit de iniţiativă, capabili de autodezvoltare, care posedă un sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, independenţă de […]

Decizia Consiliului de administraţie nr. 3 din 25.03.2021

0 Comments

De publică Decizia Consiliului de administraţie nr. 3 din 25.03.2021

Aviz – învingător concurs

0 Comments

AVIZ! În conformitate cu rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante – specialist superior resurse umane în cadrul Serviciului Management Economico-financiar și al Resurselor Umane, domnul Vitalie Blajin este declarat învingător.

Aviz audieri publice

0 Comments

Direcția Învățământ a CR Ocnița  anunţă publicul interesat despre organizarea ședinței de examinare a proiectelor de decizii pentru ședința Consiliului raional din 31 martie 2021, care va avea loc marți, 16 martie 2021, ora 15.00, în format online. Linkul va fi expediat în ziua de 16 martie, la ora 09.00 pe adresele oficiale ale instituțiilor de învățămâmt […]