Aviz concurs etapa I

0 Comments

AVIZ! Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția de director ale următoarelor instituţii de învățământ, despre data și ora desfășurării primei etape a concursului (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs). Nr. d/o Instituţia de învăţământ Ora desfăşurării 1 IP Liceul Teoretic „Gh. Biruitorul”, or. Ocnița 14.00 2 IP […]

Atelier didactic cu tinerii specialişti

0 Comments

La data de 19 ianuarie 2023, 15 tineri specialişti din instituţiile de învăţământ ale raionului Ocniţa s-au întrunit în cadrul atelierului didactic cu genericul: „Respectarea particularităţilor de vârstă şi psihologice ale elevilor în cadrul lecţiilor”. Detalii aici.

Aviz învingător concurs

0 Comments

Direcţia Învăţământ a CR Ocniţa anunţă învingătorul concursului pentru ocuparea funcţiei de director în IP Gimnaziul Mihălăşeni – Voinesco Larisa.

Aviz referitor la susţinerea examenelor în regim de externat

0 Comments

Aviz Solicitanţii de a susţine examenele de absolvire a gimnaziului în regim de externat, conform Regulamentului cu privire la examenele naţionale de absolvire a gimnaziului, se pot înscrie, în perioada 10.01.2023-15.02.2023, la Centrele de susţinere a examenelor de absolvire a gimnaziului în regim de externat: IP LT „M. Sadoveanu”, or. Ocniţa (limba română de instruire), […]

Aviz etapa a III-a şi a IV-a

0 Comments

AVIZ! Direcţia Învățământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția de director al Instituției Publice Gimnaziul Mihălășeni despre data, ora și locul desfășurării etapei a III-a și a IV-a a concursului (evaluarea curriculum vitae, interviul): Locul: Direcția Învățământ, or. Ocnița, str. Independenței, 51, et. II, bir. 201. Data: 09 ianuarie 2023, ora 14.00.