Decizia Consiliului de administraţie nr. 11 din 28 decembrie 2021

0 Comments

Se publică Decizia Consiliului de administraţie nr. 11 din 28 decenbrie 2021.

AVIZ CONCURS

0 Comments

Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocniţa anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al instituției de învățământ: – Instituția Publică Școala Sportivă Ocnița. Informația cu privire la condițiile de participare la concurs, actele ce urmează a fi prezentate, modalitatea de depunere a actelor este plasată pe pagina web a Direcției Învățământ a Consiliului Raional Ocniţa […]

Aviz învingător concurs

0 Comments

În conformitate cu rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Instituţiei Publice Gimnaziul – grădiniță „Petru  Șargu” satul Hădărăuți r-l Ocniţa, din data de 16.12.2021, Comisia de concurs anunță că învingător al concursului este declarată doamna Șlepac Felicia.

Planul de achiziţii publice pentru anul 2022

0 Comments

Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocniţa publică Planul de achiziţii publice pentru anul 2022.

Modificări la Planul de achiziţii publice pentru 2021

0 Comments

Se publică modificările la Planul de achiziţii publice pentru anul 2021.

Aviz concurs etapa a 3-a şi a 4-a

0 Comments

Direcția Învățământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidatul la funcția de director al IP Gimnaziul – grădiniță ,,Petru  Șargu”, s. Hădărăuți, despre data, ora şi locul desfășurării etapelor a 3-a și a 4-a a concursului (evaluarea curriculum vitae, interviul): Data: 16.12.2021, ora 10.00 Locul: Direcția Învățământ, or. Ocnița, str. Independenței, 51, et. II, bir. 201.

Decizii ale CR Ocniţa din 18.11.2021

0 Comments

Se publică Deciziile Consiliului Raional Ocniţa din 18 noiembrie 2021: Decizia nr. 6/1 din 18.11.2021 Cu privire la modificarea deciziei despre aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 _ Partea 1, Decizia nr. 6/1 din 18.11.2021 Cu privire la modificarea deciziei despre aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 _ Partea 2, Decizia nr. 6/1 din 18.11.2021 […]