Decizia Consiliului de administraţie nr. 8 din 28.09.2022

0 Comments

Se publică Decizia Consiliului de administrație nr. 08 din 28.09.2022

Aviz concurs etapa a 3-a şi a 4-a

0 Comments

AVIZ! Direcţia Învățământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția de director ale IP Gimnaziul Corestauți, IP Gimnaziul Gîrbova, IP Gimnaziul Naslavcea despre data, ora și locul desfășurării etapelor a III-a și a IV-a ale concursului (evaluarea curriculum vitae, interviul): Locul: Direcția Învățământ, or. Ocnița, strada Independenței, 51, et. II, bir. 201. […]

Aviz concurs

0 Comments

Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunţă concurs (15.09.2022) pentru ocuparea funcţiei de director al următoarelor instituţii de învățământ general: 1. Instituţia Publică Gimnaziul Berezovca; 2. Instituţia Publică Școala primară-grădiniță Codreni; 3. Instituţia Publică Gimnaziul „Vitalie Tonu” , s. Dîngeni; 4. Instituţia Publică Gimnaziul Mihălășeni; 5. Instituţia Publică Gimnaziul „O. Cobîleanscaia”, s. Unguri; 6. Instituţia […]

Aviz concurs etapa I

0 Comments

AVIZ! Direcția Învățământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția de director ai următoarelor instituții de învățământ, despre data și ora desfășurării primei etape a concursului (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs). Nr.d/o Instituția de învățământ Ora desfășurării 1. IP Școala primară-grădiniță Frunză 14.00 2. IP Gimnaziul Corestăuți 14.30 3. […]

Planul Managerial al DÎ a CR Ocniţa pentru anul de studii 2022-2023

0 Comments

  Se publică Planul Managerial al Direcţiei Învăţământ a CR Ocniţa pentru anul de studii 2022-2023 Se publică Planul de activitate al Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică din cadrul DÎ a CR Ocniţa pentru anul de studii 2022-2023 Se publică Planul de activitate comună ale DASPF şi Direcţia Învăţământ a CR Ocniţa pentru anul de studii […]

Mesajul Şefului DÎ a CR Ocniţa cu prilejul începutului de an şcolar

0 Comments

Mesajul Şefului DÎ a CR Ocniţa cu prilejul începutului de an şcolar îl puteţi accesa pe pagina de pe Facebook a DÎ: