Decizia Consiliului de administrație nr. 04 din 29.04.2022.

0 Comments

Se publică Decizia Consiliului de administrație nr. 04 din 29.04.2022.

Decizia Consiliului de administrație nr. 03 din 25.03.2022.

0 Comments

Se publică DeciziaConsiliului de administrație nr. 03 din 25.03.2022.

Programul raional de asigurare cu cadre didactice

0 Comments

Se publică Decizia nr. 7/11 din 15.12.2021 cu privire la aprobarea Programului raional de asigurare cu cadre didactice a instituțiilor publice din învăţământul general din raionul Ocniţa în perioada 2022-2025

Aviz concurs etapa I

0 Comments

Direcția Învățământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția de director al Instituției Publice Școala Sportivă Ocnița, or. Ocnița despre data și ora desfășurării primei etape a concursului (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs). Locul: Direcția Învățământ, or. Ocnița, str. Independenței, 51, et. II, bir. 201. Data:18 martie 2022 Ora: 09.00

Proiectul „Reforma Învățământului în Moldova”

0 Comments

Proiectul „Reforma Învățământului în Moldova”  

Decizia Consiliului de administrație nr. 02 din 28.02.2022.

0 Comments

Se publică Decizia Consiliului de administrație nr. 02 din 28.02.2022.

Declarația de răspundere managerială a Direcţiei Învăţământ a CR Ocnița

0 Comments

În conformitate cu pct. 33 din Regulamentul privind autoevaluarea, raportarea  sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 4 din 09-01-2019, se publică Declarația de răspundere managerială a Direcţiei Învăţământ a CR Ocnița    

Declarațiile de răspundere managerială ale instituțiilor de învățământ din subordinea DÎ a CR Ocnița

0 Comments

În conformitate cu pct. 33 din Regulamentul privind autoevaluarea, raportarea  sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 4 din 09-01-2019, se publică Declarațiile de răspundere managerială ale instituțiilor de învățământ din subordinea DÎ a CR Ocnița: DRM Licee DRM_Gimnazii_B-L DRM_Gimnazii_M-V DRM_Gimnazii-grădiniţă DRM_Şcoli primare-gradădiniţă DR_Instituţii extracurs

Aviz! Prelungire concurs

0 Comments

Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția de director al Instituţiei Publice Școala Sportivă Ocnița, or. Ocnița despre prelungirea termenului de depunere a dosarelor cu 30 de zile –  până la data de 14.03.2022. Informația cu privire la condițiile de participare la concurs, actele ce urmează a fi prezentate, […]