Aviz concurs!

0 Comments

Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunţă concurs (22.07.2024) pentru ocuparea funcției de director al următoarelor instituţii de învățământ general: 1. Instituţia Publică Gimnaziul Vălcineț, s. Vălcineț; 2. Instituția Publică Gimnaziul Rujnița, s. Rujnița; 3. Instituția Publică Gimnaziul „V. Tonu”, s. Dîngeni; 4. Instituția Publică Gimnaziul-grădiniță „Al. Groppa”, s. Verejeni: 5. Instituția Publică Școla Sportivă […]

Decizia Consiliului de Administrație nr. 07 a DÎ a CR Ocnița din 27.06.2024

0 Comments

Se pudlică Decizia Consiliului de Administrație nr. 07 a DÎ a CR Ocnița din 27.06.2024

Decizia Consiliului de administraţie nr. 06 din 30.05.2024

0 Comments

Se publică Decizia Consiliului de administraţie nr. 06 din 30.05.2024.

Decizia Consiliului de administraţie nr. 05. din 14.05.2024

0 Comments

Se publică Decizia Consiliului de administraţie nr. 05 din 14.05.2024

Decizia Consiliului de administraţie nr. 04 din 26.04.2024

0 Comments

Se publică  Decizia Consiliului de administraţie nr. 04 din 26.04.2024

Aviz învingători concurs

0 Comments

Direcţia Învăţământ a CR Ocniţa anunţă învingătorii concursului pentru ocuparea funcţiei de director în urmă toarele instituţii de învăţământ: IP Gimnaziul-grădiniță Naslavcea – Railean Olga; IP Gimnaziul Lencăuţi – Gheorghina Snejana. În conformitate cu prevederile pct. 43 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în […]

Aviz etapa a III-a şi a IV-a ale concursului la funcţia de director

0 Comments

AVIZ! Direcţia Învățământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția de director ale următoarelor Instituții Publice despre data, ora și locul desfășurării etapelor a III-a și a IV-a ale concursului (evaluarea curriculum vitae, interviul): Data: 18 aprilie 2024 Locul: Direcția Învățământ a CR Ocniţa, or. Ocnița, str. Independenței, 51, et. II, bir. […]

Decizia Consiliului de administraţie nr. 03. din 29.03.2024

0 Comments

Se publică Decizia Consiliului de administraţie nr. 03 din 29.03.2024

Aviz concurs etapa I

0 Comments

AVIZ! Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția de director ale următoarelor instituţii de învățământ, despre data și ora desfășurării primei etape a concursului (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs). Nr. d/o Instituţia de învăţământ Ora desfăşurării 1 IP Gimnaziul-grădiniţă Naslavcea 14.00 2 IP Gimnaziul Lencăuţi 14.20 Data: […]

Aviz învingători concurs

0 Comments

Direcţia Învăţământ a CR Ocniţa anunţă învingătorii concursului pentru ocuparea funcţiei de director în urmă toarele instituţii de învăţământ: IP Școala primară-grădiniță Frunză – Gîtan Cristina; IP Gimnaziul Bîrnova – Corsan Lilia. În conformitate cu prevederile pct. 43 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct […]