Ordinul DÎ a CR Ocniţa nr. 231din 14.12.2022

0 Comments

Se publică Ordinul DÎ a CR Ocniţa nr. 231din 14.12.2022 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de instruire, privind didactica utilizării extensiei www.educatieinteractiva.md, parte integrantă a  bibliotecii digitale „Educație online”.

Aviz învingători concurs

0 Comments

Direcţia Învăţământ a CR Ocniţa anunţă învingătorul concursului pentru ocuparea funcţiei de director în IP Gimnaziul Mereșeuca – Ciumac Tatiana.

Aviz învingători concurs

0 Comments

Direcţia Învăţământ a CR Ocniţa anunţă învingătorii concursului pentru ocuparea funcţiei de director în următoarele instituții de învățământ: IP Gimnaziul Berezovca – Colesnic Olga; IP Gimnaziul „O. Cobîleanscaia”, s. Unguri – Viteazi Elena; IP Școala primară-grădiniță Codreni – Casap Ala.

Aviz etapa a III-a şi a IV-a a concursului

0 Comments

AVIZ! Direcţia Învățământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția de director ale următoarelor Instituții Publice despre data, ora și locul desfășurării etapei a III-a și a IV-a a concursului (evaluarea curriculum vitae, interviul): Data: 08 decembrie 2022 Locul: Direcția Învățământ, or. Ocnița, strada Independenței, 51, et. II, bir. 201. – […]

Decizia Consiliului de administraţie nr. 10 din 30.11.2022

0 Comments

Se piblică Decizia Consiliului de administraţie nr. 10 din 30.11.2022

Aviz concurs

0 Comments

AVIZ CONCURS! Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunţă concurs (23.11.2022) pentru ocuparea funcţiei de director al următoarelor instituţii de învățământ general: 1. Instituţia Publică Gimnaziul „Ștefan cel Mare”, s. Lipnic; 2. Instituţia Publică Gimnaziul „V.Tonu”, s. Dîngeni; 3. Instituția Publică Liceul Teoretic „Gh. Biruitorul” , or. Ocnița 4. Instituția Publică Liceul Teoretic „C. Stamati”, […]

Aviz concurs etapa a 1-a

0 Comments

AVIZ! Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția de director al următoarelor instituţii de învățământ, despre locul, data și ora desfășurării primei etape a concursului (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs): Locul: Direcția Învățământ, str. Independenţei, 51, et.II, bir. 201 Data: 24 noiembrie 2022 Ora: 09.00, IP Gimnaziul Berezovca 09.15, […]

ATENȚIE! PRELUNGIRE CONCURS!

0 Comments

AVIZ  PRELUNGIRE CONCURS! Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunţă despre prelungirea, până la data de 14 decembrie 2022, ora 17.00, a termenului-limită de depunere a actelor pentru ocuparea funcţiei de director al Instituţiei Publice Școala primară-grădiniță Frunză Avizul detaliat este aici.

Aviz – învingători concurs

0 Comments

Direcţia Învăţământ a CR Ocniţa anunţă învingătoarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director în IP Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”- Zaharco Niculina

ATENȚIE! PRELUNGIRE CONCURS!

0 Comments

AVIZ  PRELUNGIRE CONCURS! Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunţă despre prelungirea, până la data de 06 decembrie 2022, ora 17.00, a termenului-limită de depunere a actelor pentru ocuparea funcţiei de director al următoarelor instituţii de învățământ general: 1. Instituţia Publică Gimnaziul Grinăuți – Moldova; 2. Instituţia Publică Gimnaziul-grădiniță „A. Groppa”, s. Verejeni. Avizul detaliat […]