Concurs la funcţia de director. Aviz etapa I

0 Comments

AVIZ!     Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția de director al instituțiilor de învățământ despre data și ora desfășurării primei etape a concursului (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs). Data: 09.04.2021 Nr. d/o Denumirea instituţiei Ora 1 Centrul de Creaţie al Copiilor din or. Ocniţa 10.00 2 […]

0 Comments

Viziunea Direcţiei Învățământ a Consiliului Raional Ocniţa     Direcţia Învățământ a Consiliului Raional Ocniţa este determinată de necesitatea realizării unui învăţământ modern şi pregătirea unor resurse umane competitive: generaţii de tineri cu spirit de iniţiativă, capabili de autodezvoltare, care posedă un sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, independenţă de […]

Decizia Consiliului de administraţie nr. 3 din 25.03.2021

0 Comments

De publică Decizia Consiliului de administraţie nr. 3 din 25.03.2021

Aviz – învingător concurs

0 Comments

AVIZ! În conformitate cu rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante – specialist superior resurse umane în cadrul Serviciului Management Economico-financiar și al Resurselor Umane, domnul Vitalie Blajin este declarat învingător.

Aviz audieri publice

0 Comments

Direcția Învățământ a CR Ocnița  anunţă publicul interesat despre organizarea ședinței de examinare a proiectelor de decizii pentru ședința Consiliului raional din 31 martie 2021, care va avea loc marți, 16 martie 2021, ora 15.00, în format online. Linkul va fi expediat în ziua de 16 martie, la ora 09.00 pe adresele oficiale ale instituțiilor de învățămâmt […]

Concursul ,,Pedagogul anului 2021” la Ocnița

0 Comments

În perioada 26-28 ianuarie 2021 s-a desfășurat etapa raională a concursului ,,Pedagogul anului 2021”, care a fost organizată în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului republican „Pedagogul anului”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 370 din 12.04.2006 şi Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Concursului raional „Pedagogul anului”, aprobat prin Decizia Consiliului Raional […]

Felicitare cu prilejul Zilei Internaţionale a femeilor – 8 martie

0 Comments

Felicitare cu prilejul Zilei Internaţionale a femeilor – 8 Martie

Declaraţii de răspundere managerială pentru anul 2020

0 Comments

Se publică declaraţiile de răspundere managerială pentru anul 2020 DRM Direcţia Învăţământ a CR Ocniţa DRM LT „M. Sadoveanu” DRM LT „Gh. Biruitorul” DRM LT „M. Eminescu” DRM LT „C. Stamati” DRM Gimn. Berezovca DRM Gimn. Bîrnova DRM Gimn.-grăd. Calaraşovca DRM Gimn. „E. Loteanu” DRM Gimn. Corestăuţi DRM Gimn. „V. Tonu” DRM Gimn. Grinăuţi-Moldova DRM […]

Aviz! Etapa a II-a a concursului pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante – specialist superior resurse umane

0 Comments

AVIZ!        Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția publică temporar vacantă – specialist superior resurse umane în cadrul Serviciului Management Economico-financiar și al Resurselor Umane, despre data și ora desfășurării probei scrise şi interviului . Data: 11 martie 2021 Ora: 10.00 Locul: Direcția Învățământ a Consiliului Raional Ocnița, str. Independenţei, […]

Concurs la funcţia de director. Aviz etapa I

0 Comments

AVIZ!        Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția de director al Instituţiei Publice Gimnaziul „Petru Zadnipru”,   s. Sauca, despre data și ora desfășurării primei etape a concursului (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs). Data: 11 martie 2021 Ora: 09.00 Locul: Direcția Învățământ a Consiliului Raional Ocnița, […]