0 Comments

Viziunea Direcţiei Învățământ a Consiliului Raional Ocniţa

    Direcţia Învățământ a Consiliului Raional Ocniţa este determinată de necesitatea realizării unui învăţământ modern şi pregătirea unor resurse umane competitive: generaţii de tineri cu spirit de iniţiativă, capabili de autodezvoltare, care posedă un sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, independenţă de opinie şi acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naţionale şi universale asumate.

 

Misiunea Direcţiei Învățământ a Consiliului Raional Ocniţa

Echipa Direcţiei Învățământ a Consiliului Raional Ocniţa îşi asumă participarea la reforma învăţământului prin:

  • asigurarea unui management al calităţii corect, eficient şi transparent, la toate nivelurile de abilitare (act decizional, conducere operaţională,

monitorizare, control şi evaluare, gestionarea evaluărilor şi examenelor naţionale etc.);

  • implicarea eficientă în dezvoltarea unui sistem educaţional bazat pe principiul calităţii, valori, competenţe şi responsabilitate asumată;
  • iniţierea şi derularea unor programe/proiecte ale DÎ, menite să contribuie la crearea condiţiilor optime pentru instruirea şi educaţia elevilor;
  • gestionarea optimă a parteneriatului educaţional, a dialogului civic, într-un mediu sociocultural nediscriminatoriu, cooperant, deschis spre comunitate.