Concurs la funcţia de director. Aviz etapa I

0 Comments

AVIZ!

    Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția de director al instituțiilor de învățământ despre data și ora desfășurării primei etape a concursului (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs).
Data: 09.04.2021

Nr. d/o Denumirea instituţiei Ora
1 Centrul de Creaţie al Copiilor din or. Ocniţa 10.00
2 Instituţia Publică Gimnziul-grădiniţă Calaraşovca 10.30
3 Centrul de Creaţie al Copiilor din or. Otaci 11.00

Locul: Direcția Învățământ, str. Independenței, 51, et. II, bir. 201