Declaraţii de răspundere managerială pentru anul 2020

0 Comments

Se publică declaraţiile de răspundere managerială pentru anul 2020 DRM Direcţia Învăţământ a CR Ocniţa DRM LT „M. Sadoveanu” DRM LT „Gh. Biruitorul” DRM LT „M. Eminescu” DRM LT „C. Stamati” DRM Gimn. Berezovca DRM Gimn. Bîrnova DRM Gimn.-grăd. Calaraşovca DRM Gimn. „E. Loteanu” DRM Gimn. Corestăuţi DRM Gimn. „V. Tonu” DRM Gimn. Grinăuţi-Moldova DRM […]

Aviz! Etapa a II-a a concursului pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante – specialist superior resurse umane

0 Comments

AVIZ!        Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția publică temporar vacantă – specialist superior resurse umane în cadrul Serviciului Management Economico-financiar și al Resurselor Umane, despre data și ora desfășurării probei scrise şi interviului . Data: 11 martie 2021 Ora: 10.00 Locul: Direcția Învățământ a Consiliului Raional Ocnița, str. Independenţei, […]

Concurs la funcţia de director. Aviz etapa I

0 Comments

AVIZ!        Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția de director al Instituţiei Publice Gimnaziul „Petru Zadnipru”,   s. Sauca, despre data și ora desfășurării primei etape a concursului (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs). Data: 11 martie 2021 Ora: 09.00 Locul: Direcția Învățământ a Consiliului Raional Ocnița, […]