Decizia Consiliului de administraţie nr. 04 din 26.04.2024

0 Comments

Se publică  Decizia Consiliului de administraţie nr. 04 din 26.04.2024

Aviz învingători concurs

0 Comments

Direcţia Învăţământ a CR Ocniţa anunţă învingătorii concursului pentru ocuparea funcţiei de director în urmă toarele instituţii de învăţământ: IP Gimnaziul-grădiniță Naslavcea – Railean Olga; IP Gimnaziul Lencăuţi – Gheorghina Snejana. În conformitate cu prevederile pct. 43 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în […]

Aviz etapa a III-a şi a IV-a ale concursului la funcţia de director

0 Comments

AVIZ! Direcţia Învățământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția de director ale următoarelor Instituții Publice despre data, ora și locul desfășurării etapelor a III-a și a IV-a ale concursului (evaluarea curriculum vitae, interviul): Data: 18 aprilie 2024 Locul: Direcția Învățământ a CR Ocniţa, or. Ocnița, str. Independenței, 51, et. II, bir. […]

Decizia Consiliului de administraţie nr. 03. din 29.03.2024

0 Comments

Se publică Decizia Consiliului de administraţie nr. 03 din 29.03.2024

Aviz concurs etapa I

0 Comments

AVIZ! Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția de director ale următoarelor instituţii de învățământ, despre data și ora desfășurării primei etape a concursului (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs). Nr. d/o Instituţia de învăţământ Ora desfăşurării 1 IP Gimnaziul-grădiniţă Naslavcea 14.00 2 IP Gimnaziul Lencăuţi 14.20 Data: […]

Aviz învingători concurs

0 Comments

Direcţia Învăţământ a CR Ocniţa anunţă învingătorii concursului pentru ocuparea funcţiei de director în urmă toarele instituţii de învăţământ: IP Școala primară-grădiniță Frunză – Gîtan Cristina; IP Gimnaziul Bîrnova – Corsan Lilia. În conformitate cu prevederile pct. 43 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct […]

Declarația de răspundere managerială a Direcţiei Învăţământ a CR Ocnița pentru anul 2023

0 Comments

În conformitate cu pct. 33 din Regulamentul privind autoevaluarea, raportarea  sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 4 din 09-01-2019, se publică Declaraţia de răspundere managerială a Direcţiei Învăţământ a CR Ocniţa

Declarațiile de răspundere managerială ale instituțiilor de învățământ din subordinea DÎ a CR Ocnița pentru anul 2023

0 Comments

În conformitate cu pct. 33 din Regulamentul privind autoevaluarea, raportarea  sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 4 din 09-01-2019, se publică Declarațiile de răspundere managerială ale instituțiilor de învățământ din subordinea DÎ a CR Ocnița: DRM_Licee DRM_Gimnazii_B-C DRM_Gimnazii_D-L DRM_Gimnazii_M-V DRM_Gimnazii-gradiniţe DRM_Şcoli primare-gradiniţă DRM_Instituţii estracurs

Decizia Consiliului de administraţie nr. 02. din 28.02.2024

0 Comments

Se publică Decizia Consiliului de administraţie nr. 02 din 28.02.2024

Aviz prelungire concurs

0 Comments

Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunţă despre prelungirea, până la data de 27 martie 2024, ora 17.00, a termenului-limită de depunere a actelor pentru ocuparea funcţiei de director al următoarelor instituții: 1. Instituţia Publică Gimnaziul Lencăuţi; 2. Instituția Publică Gimnaziul-grădiniță Naslavcea. Avizul detaliat aici.