0 Comments

Aviz! Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” din or. Ocniţa, r-l Ocniţa anunţă concurs pentru funcţia de director adjunct pentru instruire pe 1,0 unitate. Detalii aici

Ultimul sunet 2020 – 2021

0 Comments

Felicitare cu prilejul Ultimului sunet 2020-2021

Aviz învingător concurs!

0 Comments

    În conformitate cu rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Instituţiei Publice Gimnaziul „Petru Zadnipru” din s. Sauca r-l Ocniţa din data de 26.05.2021, Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița, anunță că învingător al concursului este declarată doamna Porojan Svetlana.

Decizia Consiliului de administraţie nr. 5 din 26.05.2021

0 Comments

Se publică Decizia Consiliului de administraţie nr. 5 din 26.05.2021

Aviz concurs etapa a 3-a şi a IV-a

0 Comments

Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidatul la funcția de director al Instituţiei Publice Gimnaziul „Petru Zadnipru” din s. Sauca despre data, ora şi locul desfășurării etapelor a 3-a și a 4-a a concursului (evaluarea curriculum vitae, interviul): Data: 26.05.2021, ora 10.00 Locul: Direcția Învățământ, or. Ocniţa, str. Independenţei, 51, et. […]

Aviz câştigători concurs!

0 Comments

În conformitate cu rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei publice de învăţământ din data de 13.05.2021, Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița, anunță lista câştigătorilor concursului: Nr. Instituția de Învățământ Nume, prenume învingător 1 Instituția Publică Centrul de Creație al Copiilor Ocnița Blîndu Liliana 2 Instituția Publică Centrul de Creație al Copiilor […]

Decizii ale CR Ocniţa din 12.05.2021

0 Comments

Se publică Deciziile Consiliului Raional Ocniţa din 12 mai 2021: Decizia nr. 3/2 din 12 mai 2021 şi Decizia nr. 3/3 din 12 mai 2021

Aviz concurs etapa a 3-a şi a IV-a

0 Comments

Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția de director al Instituţiilor de Învățământ despre data și ora desfășurării etapelor a 3-a și a 4-a a concursului (evaluarea curriculum vitae, interviul). Nr. d/o Instituția de Învățământ Ora 1 Instituția publică Centrul de Creație al Copiilor Ocnița 13-00 2 Instituția publică Centrul […]

Decizia Consiliului de administraţie nr. 4 din 28.04.2021

0 Comments

Se publică Decizia Consiliului de administraţie nr. 4 din 28.04.2021

Decizii ale CR Ocniţa din 16.04.2021

0 Comments

Se publică Deciziile Consiliului Raional Ocniţa din 16 aprilie 2021: Decizia nr. 2/12 cu privire la casarea bunurilor raportate la mijloace fixe, Decizia nr. 2/3 cu privire la aprobarea normelor de utilizare a autoturismelor de serviciu de către instituţiile finanţate din bugetul raional, Decizia nr. 2/1 cu privire la modificarea deciziei peivind aprobarea bugetului raional […]