LT „M. Sadoveanu” Aviz etapa I

0 Comments

AVIZ!

    Direcţia IP Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția de director adjunct pentru instruire al Instituţiei Publice Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Ocnița, despre data și ora desfășurării primei etape a concursului (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs; examinarea dosarelor candidaților).
Data: 17 august 2021
Ora: 08.30
Locul: Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Ocnița , strada Independenței 80, et.I, bir. directorului.